REFERENCE

ASKO Nábytek

Komunikace k jubileu založení společnosti ASKO - nábytek a ASKO - nábytok

Byli jsme významnou součatí při oslavách 20. výročí založení společnosti ASKO - nábytek v České republice a 5. výročí ASKO - nábytok na Slovensku. Naše společnost při této příležitosti realizovala velkoplošné tisky na fasády nákupních center v obou zmíněných zemích. Dále jsme realizovali komunikace na lokálních interiérových i exteriérových plochách.