AKTUALITY

 • Tiskneme BÍLE. Tiskneme UV.

  2018-05-14

  Opět jsme rozšířili náš strojový park o úžasnou hybridní UV LED tiskárnu. Nyní nabízíme tisk bílou barvou, přímý potisk desek a jiných materiálů, ale také možnost okamžitého zpracování vytištěných materiálů ihned po tisku. Tiskárna dosahuje velmi zajímavé maximální rychlosti tisku a to až 63m2/hod., při zachování vysoké kvality tisku, což jsitě ocení ti zákaznící, kteří na svoji zakázku spěchají. Pokud chcete, zastavte se, rádi vám stroj ukážeme a seznámíme vás s novými možnostmi reklamní výroby.


 • Pořízení nového technologického parku

  2017-06-01

  Pořízení nového technologického parku
  Na základě žádosti o podporu ze dne 22. 12. 2016, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán projekt „ Pořízení nového technologického parku“, registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/00084 za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu OP PIK Technologie IV. Výzva.

  Příjemce dotace:

  Freeline.cz s. r. o.
  Alej Boženy Němcové 527/63, 434 01 Most
  IČ: 27324486
  Kontaktní osoba: Martin Růžička, jednatel společnosti, ruzicka@freeline.cz, tel: 608 166 416

  Doba realizace projektu:
  1. 6. 2017 – 30. 4. 2018 


  Popis projektu:
  Projekt je zacílený na pořízení nového technologického zařízení, které je nezbytné pro tvorbu specifických a na míru vyráběných reklamních, propagačních a textilních výrobků.

  Cíl projektu:
  Cílem projektu je pořízení nového technologického vybavení, které zajistí naší společnosti zvýšení kvality výrobků s vyšší produktivitou výroby díky zvýšení rychlosti výroby a inovace trendů na trhu. Dalším důležitým aspektem je snížení nákladů  a stabilizace konkurenceschopnosti.



 • Podnikové vzdělávání zaměstnanců

  2017-04-26


  Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Freeline.cz s.r.o. 
  Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Freeline.cz s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/16_043/ 0004409, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

  Příjemce dotace:

  Freeline.cz s. r. o.
  Alej Boženy Němcové 527/63, 434 01 Most
  IČ: 27324486
  Kontaktní osoba: Martin Růžička, jednatel společnosti, ruzicka@freeline.cz, tel: 608 166 416

  Celkové způsobilé náklady projektu:
  610 768,00 Kč 

  Celková výše dotace z ESF: 519 152,80 Kč
  Doba realizace projektu: 1. února 2017 – 31. ledna 2019 

  Popis projektu 
  V rámci projektu plánuje společnost Freeline.cz s.r.o. proškolit své zaměstnance kurzy v níže uvedených vzdělávacích aktivitách:  Obecné IT Měkké a manažerské dovednosti Technické a jiné odborné vzdělávání Účetní, ekonomické a právní kurzy. 

  Cíl projektu: 
  Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

  Cílová skupina 
  Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti Freeline.cz s.r.o. 

  Výsledky projektu Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti. Upevnit svoji pozici na českém trhu a proniknout na trh zahraniční.


 • Sponzorujeme DHK Baník Most

  2017-04-26

  Sponzorujeme juniorské hráčky házené DHK Baník Most, které nastupují i v nejvyšší ženské československé soutěži (WHIL).


 • Dresy na zakázku

  2013-12-11

  Vydáváme se novým směrem!
  Freeline v současné době vstoupil do segnemtu zakázkové výroby sportovních dresů a dalšího textilu pro sport a volný čas. Díky sublimační technologii tisku nyní produkujeme sériovou i kusovou výrobu cyklodresů, hokejových, fotbalových a tenisových dresů, dresů pro sportovní kluby nebo kusových dresů pro soukromé účely.
  V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi vám předložíme naší kompletní nabídku.







 • Nový přírustek do strojového parku

  2012-09-12

  Neustále se zvyšující tlak na dodací termíny a velké množství tisku nás inspiroval k nákupu nové tiskové technologie s vyšší produkční rychlostí.
  Novým přírustkem je praxí prověřená solventní tiskárna Mimaki JV-5 v tiskové šíři 162cm, která ideálně splňuje všechny naše požadavky na rychlost tisku při zachování vysoké kvality tiskových výstupů.

 • O krok blíž k Vám

  2012-01-25

  Využíváme nejmodernějších technologií, abychom  Vám byli zase o něco blíž. Od února roku 2012 budeme využívat infromační systém NETGenium, přes který můžeme řídit projekty, výrobu a komunikaci s Vámi. Portál NETGenium nám plní úlohu inteligentního úložiště veškerých našich firemních agend. Ve výsledku budeme flexibilnější, rychlejší a tím i úspěšnější.

 • Nový Prezentační book

  2012-01-18

  Neustále inovujeme - od začátku letošního roku máme nový prezentační book. Najdete zde výčet našich činností, příklady realizovaných kampaní a zakázek. Jedná se o firemní prezentaci služeb společnosti Freeline, s informacemi o materiálech a vhodnosti využití v praxi včetně vzorků jednotlivých médií, které si budete moci osahat. Stále pro nás platí, že nikdy neopomíjíme potřeby klienta a jsme s Vámi v úzkém kontaktu, tak aby projekt přesně splnil účel a Vaše požadavky.

 • ASKO Chomutov v novém

  2012-01-05

  Dne 5. ledna proběhlo slavnostní znovuotevření prodejny ASKO v Nákupním parku Chomutov na ktrém jsme se aktivně podíleli. Pro kampaň jsme použili nasvětlený mobilní billboard s ozvučením, kde bysl slyšet reklamní spot. Automobil po celou dobu jezdil na trase Chomutov, Jirkov a nákupní park. Uvnitř prodejny vítaly první návštěvníky naše hostesky, malým hostům rozdávaly nafukovací balónky plněné heliem a těm velkým reklamní letáky a upomínkové předměty. Pro slavnostní otvření a symbolické předání prodejny vedoucí jsme vyrobili maketu klíče.





 • Rok 2012

  2012-01-02

  I v roce 2012 jsme tu pro Vás a Vaše podnikání. Podle východní astrologie začíná "Rok Vodního Draka" 23. 1. 2012. Mýtus mocného Draka v Orientu a dnes už i v Evropě nikdy nepřestal okouzlovat a podněcovat lidskou představivost a je považován za slibný, tvůrčí a vcelku šťastný rok. Chtěli bychom Vám poděkovat za dosavadní spolupráci a v letošním roce se těšíme na spolupráci další.

  V roce 2012 Vám přejeme hodně radosti, lásky, pevné zdraví a pozitivní mysl!