REFERENCE

Rubena

Vizibilita výloh ve výrobním závodě Rubena v Náchodě

Na základě našeho návrhu došlo k velké rekonstrukci výloh na budově skladu společnosti Rubena. Vzhledem k tomu, že tyto výlohy kopírují silnici, která je v dnešní době hlavním tahem do Polska, vytvořili jsme souvislý reklamní polep veškerých výloh včetně vstupů. Pro samotnou aplikaci se volily materiály těch nejvyšších kvalit, jelikož jejich umístěním jsme museli splnit různá extrémní kritéria jako vysoká prašnost, extrémně velké výkyvy teplot, průhlednost v určité části výloh atd. Výloha zobrazuje veškeré výrobní portfolio včetně propagace nejznámějších závodníků, jež Rubena sponzoruje.