REFERENCE

KZ System

Řešení firemního stylu

Pro společnost zabývající se kamerovými a zabezpečovacími systémy jsme navrhli a vytvořili jednotný vizuální styl. Změny spočívaly v redesignu loga, zvolení nové typografie a návrhu komunikačního prvku „kamerové město“, který je nyní využívan na všech komunikačních materiálech a tiskovinách.