REFERENCE

AB STAIN

Corporate identity

Pro společnost AB STAIN jsme navrhli logo a zrealizovali korporátní identitu s imageovými fotkami, které doplňují firemní tiskoviny, webové stránky nebo outdoorové komunikace. Za úspešně zpracované považujeme 3D rendrování logotypu a jeho využití v různých pohledech.