REFERENCE

ASKO Nábytek

Pojízdný billboard

Při otvírání nových refreshovaných prodejen ASKO nábytek jsme realizovali pronájem a instalaci motivu na oboustranný nasvětlený pojízdný billboard, který doplnil kampaň při slavnostním otevření prodejny.