SLUŽBY

WALL PRINT

Využití fasád domů, zdí apod. jako reklamního poutače

Speciální potisknutelná folie určená k přímému polepu stěn a strukturovaných povrchů v interieru ale i v exterieru. Po skončení kampaně se jednoduše odstraní.